Vacatures Algemene Vergadering coöperatie DELA

  • 7 juni 2018
  • 0 reacties
  • 1085 Bekeken

Reputatie 2
Wil jij meer invloed op het beleid van coöperatie DELA? Dan is dit een unieke mogelijkheid. Per 1 december 2018 moeten 4 vacatures voor plaatsvervangend lid binnen de Algemene Vergadering ingevuld worden. Hieronder de officiele vacaturetekst, met alle informatie en links naar relevante pagina's.

Wat houdt het in?
De Algemene Vergadering heeft de laatste stem over het algemene beleid van DELA. De Algemene Vergadering bestaat uit 36 leden en 36 plaatsvervangende leden. Zij worden gekozen uit en door leden van DELA en denken mee over de toekomst van de coöperatie. De coöperatie heeft Nederland verdeeld in 36 afdelingen.

Twee keer per jaar vindt de Algemene Vergadering plaats. Een keer in januari en een keer eind mei/begin juni. In de vergadering komen de belangrijke zaken ten aanzien van coöperatie DELA aan de orde. In januari wordt bijvoorbeeld de begroting voor het komende jaar toegelicht. In mei/juni staat het jaarverslag van het af te sluiten boekjaar op de agenda. De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast en verleent decharge aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen. Ook worden aanpassingen in de verzekeringsproducten van DELA, die betrekking hebben op alle verzekerden, ter goedkeuring voorgelegd aan de Algemene Vergadering. Een voorbeeld hiervan is de jaarlijkse premieverhoging. Benoemingen van bestuurders en commissarissen behoort tevens tot de taak van de Algemene Vergadering. Verder wordt de Algemene Vergadering gevraagd om mee te denken over belangrijke ontwikkelingen voor de coöperatie en staat bijvoorbeeld het goededoelenfonds, de klachtenafhandeling of de werkwijze van uitvaartverzorging op de agenda.

Profiel
De kandidaat:
• is 5 jaar of langer lid van coöperatie DELA;
• staat midden in de samenleving en heeft enige bestuurlijke ervaring; deze bestuurlijke ervaring kan bijvoorbeeld opgedaan zijn in het bestuur van de plaatselijke voetbalclub of in een ouderraad op een school van de kinderen;
• is in staat cijfers te analyseren;
• voelt zich verbonden met de coöperatie;
• heeft MBO, HBO of academisch werk- en denkniveau;
• is bereid tot het volgen van het intern opleidingsprogramma;
Het is aanbevelenswaardig als aan vier van deze punten wordt voldaan.

Wat verwacht DELA?
• Een enthousiaste en constructieve bijdrage aan de ontwikkeling van coöperatie DELA;
• Aanwezigheid op de vergaderingen;
• Voeling houden met wat er leeft bij de achterban in de afdeling;
• Verwachte werkbelasting: ca 3 uur voorbereiding voor de vergadering + half uur per maand overig.

Wat hebben wij te bieden?
• Wezenlijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onze coöperatie;
• Het verschil kunnen maken binnen jouw eigen expertise gebied;
• Intern opleidingsprogramma;
• Het opdoen van bestuurlijke ervaring;
• Mogelijkheid tot doorgroeien naar onze Raad van Commissarissen;
• Onkostenvergoeding;

In welke afdeling zijn vacatures?
Bij het invullen van vacatures is je woonplaats bepalend voor de afdeling die je binnen de Algemene Vergadering kunt vertegenwoordigen. Bekijk de afbeelding hieronder om te zien voor welke afdelingen vacatures bestaan en welke postcodes binnen de afdelingen vallen.

Tot slot
Heb je na het lezen van de informatie interesse in een vacature binnen de algemene vergadering? Stuur dan voor 30 juni 2018 een e-mail naar Leonie Engelen via lengelen@dela.org, met daarbij een kort CV met motivatie.

Mochten er mensen geïnteresseerd zijn: veel succes met solliciteren! 🙂


0 reacties

Geen reactie

Reageer