""Het klimaat ,in onze tijd"".

  • 10 december 2018
  • 3 reacties
  • 194 Bekeken

Reputatie 4
December 2018.
De eerste dagen van December,een natten boel,
maar temperaturen,te hoog voor deze dagen.
In Polen praten de leiders van heel de wereld,over het
""kalf""(het klimaat),dat reeds verdronken is.
De ""rijken"" der aarde,door bosbranden,aardbevingen,
tornado''s en hoge temperaturen, willen nu gaan praten,over lijfsbehoud,
en niet alleen maar graaien,naar bezit,macht en status.
Ook in ons land,heeft deze warmte veel""schade"" veroorzaakt.
Uitstoot van schadenlijken gassen,en het rooien van de bossen en wouden,
onze zuurstof leverancier,hebben het water in onze oceanen,in temperatuur
verhoogd,en het levensmilieu,van mens en dier,aangetast.
Wij dragen allen de verantwoordenlijkheid,de aarde te laten,de natuur te
beschermen,zoals die voor ons,geschapen is,ook te kunnen leven,voor
de generaties,na ons.Dat het niet zover mogen komen,om weer een nieuwe
ark te bouwen,en ons te redden,van deze ""zondvloed"".
Graag jullie gedachten hierover,in deze actuelentijd.
Johan.

3 Reacties

Reputatie 2
Hoi Johan,

Bedankt voor het openen van dit topic.
Het is zeker waardevol om hier over te praten met elkaar. En het past natuurlijk ook bij de onderwerpen stilstaan en meegeven.

In dit artikel worden een aantal documentaires over o.a. het klimaat en veranderingen op de wereld gedeeld. Misschien vind je dit interessant?

Groet,
Marthe
Reputatie 4
De jeugd,en hun protest.

Het moest er eens van komen,dat de jonge generatie,
onder protest,van zich laat horen,en niet langer dulden,
de aantasting van de aarde en het klimaat,waarin ze moeten
verblijven,en hun leven hierin moeten voortzetten.
De aarde ons gegeven als een geschenk,om er te leven en te
werken,in een gezond klimaat,en evenals de natuur,te koesteren,
als de brenger van onze noodzakenlijken zuurstof.
Het verkrijgen van bezit en macht,mag nooit ten kosten gaan,
van allen,die op deze wereld,in gezondheid willen vertoeven.
Wat een mooi gebaar,van onze jeugd,om hun stem,te laten horen,
Er rest mij alleen maar-----Dank jullie wel.
Johan.
Reputatie 4
Alweer is over geheel de wereld,de jeugd weer in het verzet
getreden,om te protesteren,tegen het verontreinigen,van onze
aarde,de aantasting van het klimaat,het smelten van de polen,
roet op de hoogste toppen van de bergen,het leeg roven van
de wouden.
Velen vragen zich af,wat is de zin van het studeren,als de
levensomstandigheden,een gezonde voortzetting,van het leven,
belemmeren.
Laten,die het zouden moeten weten,hun woorden,omzeten in
daden,en een goede toekomst waarborgen voor allen,die daar
naar uitzien.
johan

Reageer