Valt natuurbegraven onder de dekking van DELA?

  • 1 november 2016
  • 29 reacties
  • 6786 Bekeken

Valt natuurbegraven onder de verzekering van Dela?

29 Reacties

Mijn vraag is, waar vind ik natuurbegraafplaatsen en wat zijn de mogelijkheden om daar gebruik van te maken. En zijn daar hogere kosten aan verbonden die niet door DELA gedekt worden?
@Leverink: Goedemiddag,

DELA vergoedt bij begraven onderstaande diensten:
Grafdelven en de grafrechten van een door DELA geselecteerd graf en algemeen onderhoud van de begraafplaats in de woonplaats van de overledene. We vergoeden de rechten van het graf minimaal 10 jaar.
DELA vergoedt niet:
- Meerkosten die gemaakt worden door de keuze van een ander graf dan het door DELA geselecteerde graf.
- Meerkosten die gemaakt worden door de keuze van een begraafplaats (natuurbegraafplaats) in een andere woonplaats/gemeente.
- Meerkosten voor de rouwauto die ontstaan doordat de begrafenis plaatsvindt in een andere plaats dan je woonplaats.

En als de natuurbegraafplaats in mijn eigen woonplaats ligt?
Dan krijg je het door ons geselecteerde graf op deze natuurbegraafsplaats vergoed. Een woonplaats kenmerkt zich doordat deze is opgenomen als woonplaats in het register van het Kadaster.

Kun je hiermee verder 🙂? Groet, Sharina
Ik woon in Eindhoven en zover ik weet is de dichts bijzijnde plaats voor een natuurbegrafenis Heeze. Wordt dit door de dela vergoed?
Ik ben afgelopen zaterdag bij Schoorsveld in Heeze geweest en heb dezelfde vraag.
Om een plek te reserveren moet je vooraf betalen.
Kan Dela hierin een voorschot geven bij leven en dit na overlijden verrekenen ( minder uitkeren ) ?
Of krijgen mijn nabestaanden mijn reeds gemaakte kosten retour na mijn overlijden?
Ik betaal al 35 jaar trouw premie..)
Groet,
Janne de Haan
Natuurbegraafplaats Schoorsveld ligt achter het crematorium in Heeze, Noord Brabant.
Je kunt een afspraak maken voor een rondleiding.
In de informatiemap vind je de prijzen, op de site denk ik ook.
Je reserveert een plek, gaat naar de notaris en krijgt meteen een rekening.
Vooraf betalen dus.
@cees: deze wordt niet volledig vergoedt, zie mijn antwoord aan leverink 🙂. Wij vergoeden de kosten voor een door DELA geselecteerd graf in de woonplaats waar je staat ingeschreven. Bij jou zou dat dus Eindhoven zijn..

@jannedehaan: wij kunnen vanuit een DELA UitvaartPlan in diensten helaas (nog) geen voorschot doen om een plaats te reserveren. Ik ga dit wel intern bij de juiste collega's neerleggen om hier eens over na te denken. Het is wenselijk, ook bij het reserveren van een gewoon graf, om de rekening te bewaren. De nabestaanden krijgen dan nog het tarief waar recht op is bij een door DELA geselecteerd graf verrekend bij het daadwerkelijke overlijden.
Wat kost een natuur begraafplaats? Ik wil gecremeerd worden en de urn laten begraven...
Bestie DELA,

Nav jullie ironies jaargang 66 najaar 2016 ben ik geinteresseerd geraakt in het natuurbegraven. Vervolgens zijn er meerdere vragen die ik momenteel heb zoals:
1. Moet voor een natuurbegraafplaats vantevoren een plek aangekocht worden? Zo ja, bemiddeld DELA hierin?
2. Wat wordt door DELA vergoed bij een natuurbegravenis?
3. Geldt voor een natuurbegravenis dat de plek eeuwigdurend is? Zo ja, komen hier terugkerende kosten (jaarlijks/om te x jaar)?
4. Kun je/mag er een teken geplaatst worden zodat je begraafplek make link is terug te vinden voor nabestaanden? Of is hier iets angers voor bedacht?

Alvast dank voor jullie reactie(s)
DELA is niet ingespeeld op natuurbegraven. Heel jammer.
Bij natuurbegraven koop je van te voren een plek, die je, event. met je partner, hebt uitgekozen.
Dit is al gauw €3000 tot € 4000 per persoon.
DELA biedt niet de mogelijkheid om dit (deels) via DELA te financieren.
Ik overweeg om de polis af te kopen, om hiervoor geld vrij te maken, maar de laatste berichten van DELA zijn dat dit per 1 jan. 2017 onaantrekkelijk wordt gemaakt.
DELA moet zich intern beraden of ze nog wel een eigentijdse uitvaartdienst bieden.
Natuurbegraven is mooi en is voor velen de toekeomst.
Henkv
@Annie'64 Iedere natuurbegraafplaats hanteert andere tarieven, maar het varieert van ongeveer € 1.200 tot € 5.500. De prijs wordt bepaald door de plek, grafduur en welke begraafplaats je kiest. Je kunt de kosten opvragen bij de natuurbegraafplaats van jouw keuze.

@benba Je kunt van tevoren een plek reserveren op een natuurbegraafplaats, dit moet uiteraard niet. Wij bemiddelen hier niet in, in de vorm van een vooruitkering vanuit je verzekering. Voor de vergoeding verwijs ik je naar mijn antwoord aan leverink een stukje hierboven. De plek is eeuwigdurend en je betaalt hier eenmalig kosten voor. M.b.t. een teken om het graf terug te vinden zijn er regels, deze verschillen per natuurbegraafplaats.

@henkv ik wil je graag meegeven dat ik naar aanleiding van dit Forum de vooruitkering neer heb gelegd bij ons Productmanagement. Wat het moeilijk maakt is het feit dat men niet aan dat bedrag komt aan ingelegde premies, per persoon.

Ik wens iedereen voor nu een fijne zondag toe. Nog vragen/opmerkingen? Stel ze!
Ik heb eindelijk een passende toekomstige rustplaats gevonden namelijk op de natuurbegraafplaats. Ik
Ik heb eindelijk een passende toekomstige rustplaats gevonden namelijk op de natuurbegraafplaats. Ik ben al twintig jaar lid en ik vind het zeer jammer dat ik niet goed inzichtelijk krijg wat de mogelijkheden zijn. Dela houdt vast aan de oude regels, begraven worden in je huidige woonplaats, echter is dat nu in de praktijk niet haalbaar want niet elke woonplaats heeft een natuurbegraafplaats.
Ik zou graag zien dat naast de opties begraven en cremeren de optie natuurbegraafplaats wordt toegevoegd. Het kostenplaatje is namelijk anders dan voor begraven. De kosten zijn lager voor; grafrechten van een door DELA geselecteerd graf, algemeen onderhoud van de begraafplaats (minimaal 10 jaar) en de grafsteen immers betaal je 1 vast bedrag op de natuurbegraafplaats dan kan al rond de 3750 euro. De kosten zijn hoger voor vervoer van woonplaats naar de natuurbegraafplaats. Het zou mij veel rust geven als ik dit gewoon netjes en officieel kan regelen zonder mijn nabestaanden hier mee te moeten belasten. Ik zou het zo zonde vinden als ik jaren lid ben geweest en uiteindelijk er niks aan heb omdat mijn keuze niet uitgevoerd kan worden. Zo duur is een natuurbegraafplaats namelijk niet. Maar om nu zelf weer 3750 euro op te hoesten naar de dela verzekering vind ik niet netjes.

Voorbeeld heidepol arnhem.
De kosten voor een plek op natuurbegraafplaats Heidepol liggen aanmerkelijk lager dan de totale kosten voor een eigen graf op een reguliere begraafplaats. Koopt u een natuurbegraafplaats, dan koopt u een laatste rustplaats met eeuwigdurend grafrecht. Er zijn voor nabestaanden dus geen zorgen over het verlengen van het grafrecht of over het onderhoud van het graf.

Eenmalige aankoopkosten voor eeuwigdurend grafrecht en onderhoud:
Heide/ open veld € 3.250,-
Bos € 3.750,-
Graf met gedenkboom € 4.500,-
Urnengraf € 2.000,-
Urninlage € 800,-

U koopt het recht om op de plek van uw keuze begraven te worden. Dit eeuwigdurend grafrecht legt notaris Natascha Dröge uit Arnhem in een akte vast. Bij het Kadaster wordt het aan de grond gekoppeld. Hierdoor bent u verzekerd van het eeuwige recht om op die plek begraven te worden. Wat er ook gebeurt. De inschrijfkosten hiervoor zijn inbegrepen bij het aankooptarief. U bent uiteraard vrij in uw keuze voor een notaris. Over de eventueel bijkomende kosten hiervan, informeren wij u graag.
Jacqueline015,
Jouw reactie sluit aan bij mijn eerdere reactie.
DELA is niet ingeregeld op natuurbegraven en mist daardoor de aansluiting met een groep eigentijdse leden.
Ik woon in een erg eenvoudig dorp in Brabant. Een graf kost hier € 750,00 voor 20 jaar op een overbevolkt kerkhofje naast een RK kerk.
Ik ben geen kerkganger en wil nog niet dood begraven worden op dit kerkhofje.
Einde aan de DELA propositie.
Ik heb er spijt van dat ik 30 jaar premie heb betaald voor een verzekering, waarvan ik de uitkering helemaal niet wil.

Ik kan morgen mijn verzekering opzeggen, maar dan ben ik heel veel geld kwijt.

Wij moeten druk uitoefenen op de DELA dat ze hun aanbieding aanpassen aan de eisen van de tijd en zich niet blijven focussen op een kerkdienst in een Brabantse dorpskerkje, begrafenis op het RK kerkhofje en een koffietafel in café Kerkzicht t.o. de RK kerk.

Ik heb de indruk dat DELA zich nog niet realiseert dat de wereld veranderd is gedurende de afgelopen 40 jaar.
Jacqueline we moeten samen blijven werken om DELA op de goede koers te brengen.
Groet,
Henkv
Excuses voor de late reactie. In deze tijd van het jaar is het altijd erg druk met vragen aan DELA. We zetten extra mensen in, maar soms gaat het niet zo snel als we willen. Mijn naam is Martin de Jong, ik ben directeur coöperatie & verzekeren bij DELA. 

We hebben jullie vragen en opmerkingen natuurlijk gelezen. @Jacqueline, wat vervelend dat je niet het gevoel hebt dat er duidelijkheid is. Hoe het op dit moment zit is als volgt:

DELA vergoedt leden met een DELA UitvaartPlan in Diensten (DUP):
• Het graf op de begraafplaats in de woonplaats van de overledene
• Als er in de woonplaats van een overledene een natuurbegraafplaats is, dan vergoedt DELA de kosten van een regulier graf op deze begraafplaats.
• Als er geen natuurbegraafplaats is en een natuurgraf is wel de wens, dan kan je daar ook voor kiezen. DELA vergoedt dan de kosten ter hoogte van een graf in de woonplaats. De eventuele extra kosten betaalt de opdrachtgever zelf.

Voor wat betreft ons beleid en aanpassingen daarop: 

De leden bepalen
Aanpassen van verzekeringsvoorwaarden doen we bij DELA niet vaak. Juist omdat onze leden dan weten waar ze aan toe zijn. Soms ontkomen we niet aan wijzigingen. Bijvoorbeeld door veranderde wetgeving, maar ook omdat in de loop van de tijd de wensen van onze leden zijn veranderd. Als aanpassingen noodzakelijk zijn dan worden die altijd ter goedkeuring voorgelegd aan onze leden. Binnen onze coöperatie zijn het de leden die via de Algemene Vergadering hierover besluiten (https://www.dela.nl/over-dela/over-cooperatie-dela/governance/algemene-vergadering). Daarmee hebben onze leden het laatste woord bij DELA.

Waardevolle feedback
Komend jaar gaan we de samenstelling van ons dienstenpakket en de huidige voorwaarden voor het DELA UitvaartPlan tegen het licht houden. Jullie hebben ons al hele waardevolle feedback gegeven. Dank daarvoor. Dat was ooit voor ons ook een belangrijke reden om het Forum en een Online ledenpanel op te zetten. We zullen de ontwikkeling van natuurbegraven zeker meenemen, bijvoorbeeld rondom voorfinancieren. Ook kan ik me voorstellen dat we goed kijken naar het uitgangspunt van de woonplaats, relevant in het rekenvoorbeeld van Jacqueline. En ook herkenbaar in jouw verhaal Henk. 

Gevolgen
Bij zulke aanpassingen gaan we natuurlijk niet over één nacht ijs. Grote veranderingen hebben met 3 miljoen leden meteen enorme financiële gevolgen. En uiteindelijk zijn het de leden die deze gevolgen moeten dragen. Wij betalen dit dus met elkaar. Maar als we zien dat dit nodig is, leggen we zo'n maatregel of wijziging met de financiële gevolgen dan toch voor aan onze Algemene Vergadering.

Via deze weg houden we jullie van de ontwikkelingen op de hoogte. Mochten jullie nog meer vragen en/of opmerkingen hebben, horen we dat natuurlijk graag.
het onderwerp natuurbegraafplaatsen en hoe om te gaan met de kosten heb ik al een aantal jaren geleden op het forum geplaatst om zowel de leden als het dela bestuur warm te maken om te bekijken wat voor mogelijkheden er zijn zeker nu natuurbegraven steeds meer in trek komt, ik zou vandaag aan de dag graag zien dat dela hier het voortouw in neemt en met de beheerders in gesprek gaat om bijvoorbeeld wel een plek te reserveren en dan degene een jaarlijks bedrag in rekening brengt om te voorkomen dat als er andere gedachten ontstaan lege plekken blijven of als nog geen gebruik wordt gemaakt van de natuurbegraafplaats, nu nemen een hoop mensen deze beslissing niet omdat ze op dat moment niet het hoge bedrag hebben om een plek te reserveren.
Mocht dela interesse hebben wil ik graag mee werken om te kijken wat er mogelijk is, want ik vindt het een zeer belangrijk onderwerp.
Ik heb in 2016 een plek op de natuurbegraafplaats " heidepol" in Arnhem voor mijzelf gekocht, waardoor (wanneer het zo ver is) de Dela uiteraard minder hoeft uit te betalen voor mijn begrafenis, want de kosten van een graf is er al niet meer, die heb ik al betaald.
Een reden zijn al die onverzorgde graven op een gewone begraafplaats. Ik heb geen kinderen en weet als geen ander hoe het is ruim 44 jaar! het graf te " moeten" verzorgen van mijn grootouders en bijna 9 jaar het graf van mijn oom en tante. Want als ik het niet doe, anderen doen het niet. Ik wil niet t.z.t. zo onder de grond liggen, dan vind ik een worden met de natuur, inclusief onkruid, bomen enz. veel beter
Nu heb ik ook al jaren aan de Dela mijn premies betaald. Kan ik het door mij betaalde bedrag van mijn natuurgraf nu al terugkrijgen van de Dela? of ben ik nu stukken duurder uit door eigenlijk dubbel voor een graf te moeten betalen?
Goedemorgen Fred, wat goed dat je dit al zelf hebt geregeld! Uiteraard betaal je nu niet dubbel, je kunt het beste de factuur van het natuugraf bewaren zodat jouw nabestaanden deze kunnen overleggen. Wanneer jouw verzekering tot uitkering moet komen dan zal het bedrag waar je recht op hebt voor grafdelven, grafrechten en onderhoud aan de begraafplaats verrekent worden. Als je wilt weten om welk bedrag dit gaat kun je mij het beste even een privébericht sturen 🙂 groet, Sharina
Ik lees dat heel veel mensen de wens hebben om op een natuurplaats begraven te worden.Dit lijkt mij ook heel mooi.
Wat spreekt jullie nu hierin aan is mijn vraag??Misschien kan Dela dan iets met de wensen.
Voor mijzelf was het:
De natuur,natuur boeket geen steen,eigen klein plekje,vrijheid in de manier waarop jij je afscheid wil houden.Kortom als je iemand bent die van weinig poespas houdt en houdt van eigen inbreng van tijd,of het meenemen van broodjes in de natuur,of lekker nakletsen met fam. en niet op de minuut af hoeft te betalen,als je van simpel en warm houd dan is natuurbegrafenis vast ook iets wat je aanspreekt
misschien een idee voor de personen die in maart naar de natuurbegraafplaats gaan namens dela( product ontwikkelaars) om eens te bekijken welke natuurbegraafplaatsen er nog bij komen ( zijn er denk ik aardig wat ) want er ontstaat steeds meer vraag naar zo dat het vervoer over een kortere afstand plaatsvindt en of de kosten van dit vervoer niet lager uitvallen als men dit met eigen vervoer doet en 65 plus chauffeurs.een peiling
Tevens mag er wat mij betreft best on der de leden komen wat men extra aan premie wil betalen om een voorschot te verkrijgen wat dela mist aan rente inkomsten.
ook zou er misschien een overleg kunnen zijn met staatsbosbeheer om te bekijken wat zij er van vinden
ook nu geef ik als tip laten we er eens over praten met dela ik denk dat er dan best oplossingen komen.
fijn weekend
Jij ook een heel fijn weekend.
Zou heel mooi zijn als DELA inderdaad inspeelt op de veranderingen in de maatschappij met betrekking tot bijvoorbeeld de natuurgraven. Aangezien niet elke woonplaats die mogelijkheid heeft zou DELA er goed aan doen om in elk geval een X bedrag te vergoeden voor de dichtstbijzijnde natuurbegraafplaats. Ook als in de toekomst andere manieren komen (cryomeren o.i.d.) zou de DELA daar in mee moeten gaan. Zeker bij dit soort verzekeringen die vaak 30 jaar of langer lopen moet je inspelen op de veranderingen.
Ik woon in Assen en overweeg om te kiezen voor natuurbegraven in Eext (Hillig Meer). Ik zou het zeer op prijs stellen en het ook redelijk vinden dat Dela de keuze voor natuurbegraven in de polis zou opnemen.
Men heeft het hier over natuurbegraven. Ik vind het een prachtige iets. Hebben jullie ook nagedacht over de verdere eisen van een natuurbegraafplaats als bijvoorbeeld waarin begraven mag worden? Of is het meer gewenst wanneer ik een compleet nieuwe vraag op dit forum plaats? Het heeft wel met elkaar te maken. Ik ben bezig een eigen wade van stroken gescheurde, natuurlijke en persoonlijke oude textiel te weven en ik ben benieuwd of er meer mensen samen met mij dat zouden willen doen. Nu al terwijl je leeft, ter voorbereiding. Je wordt er rustig van, het is van zelf gekozen kleuren en materiaal, het is een mooie ritueel, het resultaat is er vrij snel, het is prachtig en jij ziet het en kan er al van genieten terwijl je nog leeft.
Reputatie 4
Natuurlijk Jansja,mag je in een wade begraven worden,
Alleen met een opbaring,kan na verloop van tijd,het lichaam
vocht gaan verliezen,en problemen gaan geven.Of de gekozen stof,
moet vocht werend zijn.
Er zijn meer reacties vanuit het Forum,geweest,om in een
wade,begraven te willen worden.
Groetjes
johan
.
Dank voor je reactie Johan. Ik weet al dat je in een wade begraven mag worden. Men kan iets vocht opnemend tussen het lichaam en de wade plaatsen als men voor doorlekken en problemen bang is gemaakt.

Reageer