Beantwoord

Schenking

  • 17 november 2016
  • 4 reacties
  • 1223 Bekeken

Zelf heb ik een schenking gekregen van mijn moeder.
Deze valt volgens haar testament niet in mijn huwelijk in gemeenschap van goederen.
Hoe gaat het als ik van dit geld een gedeelte aflos van mijn hypotheek?
Valt dit dan op dat moment wel in gemeenschap van goederen of blijft dit na een eventuele schenking ooit toch op mijn naam staan?
Of moet dit apart geregeld worden via de notaris?
icon

Beste antwoord door Teun 17 november 2016, 12:31

Beste Anita,

De schenking die je van je moeder hebt gekregen is jouw privévermogen. Als je dit vermogen gebruikt om een deel van de hypotheek af te lossen, dan investeer je privévermogen in een gezamenlijke woning.
Als jij en je partner uit elkaar gaan, dan moeten de goederen verdeeld worden. Bij die verdeling heb jij recht op het privévermogen dat je in de woning hebt gestopt.

In de praktijk is dit alleen uit te voeren als je met je partner goed op papier zet hoeveel privévermogen er in de gezamenlijke woning wordt geïnvesteerd. Je kunt dit samen met je partner regelen. Je bent niet verplicht hiervoor naar een notaris te gaan. Het belangrijkste is dat de afspraken die jij en je partner maken over het privévermogen op papier staan, zodat je later bewijs hebt om op terug te vallen.
Bekijk origineel

4 Reacties

Beste Anita,

De schenking die je van je moeder hebt gekregen is jouw privévermogen. Als je dit vermogen gebruikt om een deel van de hypotheek af te lossen, dan investeer je privévermogen in een gezamenlijke woning.
Als jij en je partner uit elkaar gaan, dan moeten de goederen verdeeld worden. Bij die verdeling heb jij recht op het privévermogen dat je in de woning hebt gestopt.

In de praktijk is dit alleen uit te voeren als je met je partner goed op papier zet hoeveel privévermogen er in de gezamenlijke woning wordt geïnvesteerd. Je kunt dit samen met je partner regelen. Je bent niet verplicht hiervoor naar een notaris te gaan. Het belangrijkste is dat de afspraken die jij en je partner maken over het privévermogen op papier staan, zodat je later bewijs hebt om op terug te vallen.
@ Anita

Schenken en erven zijn verschillende zaken !
In een testament kunnen geen eisen gesteld worden aan een schenking die al is gegeven.
Alleen ten tijde van de schenking is er een mogelijkheid om aan te geven of de schenking buiten de gemeenschap van goederen moet blijven. Dus nooit later....

Hoe in een testament bepaald worden, dat een schenking die al gedaan is door een ouder aan een kind, dat deze schenking niet in de gemeenschap van goederen valt? Die tekst kan in een testament staan, maar heeft naar mijn mening geen juridische waarde.

Een schenking staat los van het erfdeel dat je kan verkrijgen uit een nalatenschap (na overlijden).

In een testament kom je wel vaak tegen dat het erfdeel dat een kind verkrijgt niet in de gemeenschap van goederen mag worden opgenomen. Hoe je daar later zelf mee omgaat is een ander verhaal. Mocht een relatie voortijdig stranden, dan worden de goederen verdeeld tussen jou en je partner. Bij die verdeling heb je dan recht op het prive-vermogen dat je in de woning hebt afgelost.

Als de schenker binnen een half jaar na de schenking komt te overlijden. maakt de schenking die gedaan is, deel uit van de nalatenschap. M.a.w. de schenking keert terug in de nalatenschap.

Wil je de schenking als prive-vermogen behouden, dan is het eenvoudig te voorkomen dat de helft van de schenking naar de koude kant overgaat. Dit is niet achteraf te organiseren. Belangrijk is dat ten tijde van de schenking uitdrukkelijk door de schenkende ouder wordt bepaald dat die schenking onder uitsluiting (in privé) aan het kind toekomt. De ouder kan dus niet achteraf bepalen dat die schenking een privé schenking betreft, althans dat heeft juridisch geen effect.

Er wordt vaak verondersteld dat wanneer het geld op een bankrekening wordt gestort die alleen op naam van het eigen kind staat,
dat het daarmee privé blijft. Dat is onvoldoende! Het is wel voldoende als duidelijk in de omschrijving bij de overboeking wordt vermeld dat het om een privé schenking gaat. Het zou nog beter zijn als de bedoeling in een notariële of onderhandse akte wordt vastgelegd én het bij de bankoverschrijving wordt vermeld.

Het gevolg is als dit ten tijde van de schenking op een goede manier is geregeld, dat als een kind in gemeenschap van goederen is getrouwd, deze schenking buiten het gemeenschappelijk vermogen van de echtgenoten valt. Komt het tot een echtscheiding tussen deze echtgenoten, dan hoeft die schenking niet in de verdeling te worden betrokken.

Zowel bij schenken als erven (die zaken zijn verschillend) moet e.e.a. op het juiste moment zijn aangegeven. Dus niet achteraf.
Wim super bedankt voor je duidelijke uitleg!
Als een relatie wordt beëindigd, dan spelen er vaak tal van zaken mee. Op dat moment kan het vaak moeilijk zijn om gezamenlijk tot een verdeling van de bezittingen komen. Daardoor kan een prive deel dat je in de aflossing gestopt hebt verloren gaan en ten onrechte bij de boedeldeling meegerekend worden in het voordeel van de ex-partner.

Je moet er niet van uitgaan dat dit gebeurt, maar als het gebeurt is het verstandig om dit soort zaken vooraf (als alles nog goed is) al vastgelegd te hebben. Dat heeft niets met achterdocht of wat dan ook te maken. Mocht een relatie stranden, dan wordt bij een boedelscheiding hier rekening mee gehouden. Ook juridisch is de afwikkeling eenvoudiger als dit netjes is vooraf al is geregeld.

Reageer