Vraag

Natuurbegraafplaats

  • 6 oktober 2017
  • 1 reactie
  • 501 Bekeken

Waarom wordt een crematorium die in dezelfde gemeente ligt als de natuurbegraafplaats wél vergoed en de natuurbegraafplaats maar gedeeltelijk. Dit is voor mijn gevoel met 2 maten meten. Het blijft betekenen dat de mensen met geld wél hun persoonlijke wensen kunnen uitvoeren.
Natuurbegraafplaatsen én crematorium zijn beide niet in iedere gemeente te vinden.
Soms moeten familieleden al ver reizen, Toch worden dan ook de crematoriumkosten wél vergoed.
Natuurbegraafplaatsen mogen eindelijk toch wel eens 100% erkend worden door de Dela.
Of is de natuurbegraafplaats van de Dela wél toegankelijk voor leden en kost dit niet extra?
Met vriendelijke groet Eugenie

1 Reactie

Reputatie 2
Hoi Eugenie,

In het Dienstenpakket staat precies beschreven wat vergoedt wordt bij zowel begraven als cremeren. Het Dienstenpakket heeft een marktwaarde van €5700. Men heeft altijd de vrije keuze tussen begraven of cremeren. Begraven is duurder dan cremeren. Daarom kunnen er bij begraven hogere kosten bijkomen dan bij cremeren.

Wat wij vergoeden wat betreft een natuurbegraafplaats t.o.v. gewoon begraven
DELA vergoedt bij begraven onderstaande diensten:
· Grafdelven en de grafrechten van een door DELA geselecteerd graf en algemeen onderhoud van de begraafplaats in de woonplaats van de overledene.
· We vergoeden de rechten van het graf minimaal 10 jaar.

DELA vergoedt niet:
· Meerkosten die gemaakt worden door de keuze van een ander graf dan het door DELA geselecteerde graf.
· Meerkosten die gemaakt worden door de keuze van een begraafplaats (natuurbegraafplaats) in een andere woonplaats/gemeente.
· Meerkosten voor de rouwauto die ontstaan doordat de begrafenis plaatsvindt in een andere plaats dan uw woonplaats.

Als de natuurbegraafplaats in je eigen woonplaats ligt, krijg je het door ons geselecteerde graf op deze natuurbegraafplaats vergoed. Maar let op! Soms is een natuurbegraafplaats onderdeel van een 'gewone' begraafplaats. Dan vergoeden wij het door ons geselecteerde graf op de 'gewone' begraafplaats. Dit betekent dus meestal dat je bij moet betalen voor een natuurgraf.

Groetjes,
Marthe

Reageer