Vraag

Levenstestament

  • 9 februari 2016
  • 20 reacties
  • 4200 Bekeken

Het onderwerp, testament, erven en schenken, is een belangrijke maar ik zou hem graag willen uitbreiden met Levenstestament. Ik hoor hier nagenoeg nooit iemand over terwijl het, in mijn ogen, een ontzettend belangrijke is als je zelf de regie wilt blijven voeren over je eigen leven. Hoe kijken jullie hier tegen aan?

20 Reacties

Wat is een levenstestament? Ik heb die term nog nooit gehoord.
Hoi Barbara, een levenstestament is een testament waarin je bij leven een persoon machtigt om namens jou beslissingen te nemen (als jij dit niet meer kunt). dat kan bijvoorbeeld een arts zijn die de beslissing kan nemen om euthanasie te laten plegen als je bijvoorbeeld zo erg dementerend dat jij daar geen beslissing meer over kunt nemen. Ik zelf ben een geëmancipeerde patiënt en wil het heft in eigen hand houden. Het kan bijvoorbeeld ook gaan over financiële beslissingen. Voorop staat dat er beslissingen worden genomen als je nog in leven bent. Je kunt met een onderhandse volmacht volstaan maar om problemen te voorkomen kun je het levenstestament door een notaris laten opstellen. Dit voorkomt mogelijke problemen.
Nooit zo over nagedacht, ik moest ook even opzoeken wat je daarin zoal kunt regelen. Maar ook dat kan het nut zijn van dit Forum: het zet je aan het denken.
Inderdaad iets nieuws om over na te denken. Hoe vind je iemand die je levenstestament wil ... uitvoeren? Ben erg aan het zoeken naar de juiste termen merk ik.. Hoe verhoud zich dit tot het traject om tot euthanasie te komen? Daar zal zo'n 'uitvoerder' dan intensief bij betrokken worden denk ik??
Halle Barbara, je kunt een levenstestament op laten stellen bij een notaris en in gesprek gaan met jouw arts. het probleem is dat als je te lang wacht je niet meer de mogelijkheid krijgt om hier zelf over te mogen beslissen. Ik wil bijvoorbeeld niet eindeloos 30 jaar in coma liggen als een kasplantje. Ik heb hier ook eea over gezegd onder Euthanasie. Het moet meer bespreekbaar worden en ik denk dat bijvoorbeeld een Dela hier een positieve bijdrage aan kan (gaan) leveren. We doen er allemaal zo moeilijk over......we gaan uiteindelijk allemaal dood......Daarom ben ik blij dat ik het onderwerp aangesneden heb. Testament prima als we daar over nadenken maar dat gaat pas in als ik dood ben en dus vind ik het minder interessant dan een levenstestament......
Ik ben het helemaal met je eens dat zaken bespreekbaar zouden moeten zijn. Wellicht dat Dela inderdaad mee kan denken in het vormgeven van je leven als je daar niet meer toe in staat bent. Om zo niet alleen je sterven, uitvaart en testament zelf te kunnen bepaling of richting geven, maar vooral ook het proces wat daar vaak aan vooraf gaat.

Hoe denken anderen over een levenstestament? Wordt dit in de praktijk al meer gebruikt?

Ik ga er zelf zeker over nadenken. Waar wil ik ziek zijn. Hoe wil ik ziek zijn. Waar hecht ik waarde aan als ik het zelf niet meer aan kan geven?

Dank voor je inbreng!
Graag gedaan Barbara! ik weet zeker dat Dela meeleest en ook haar ideeën hier over heeft....we wachten af
Hallo allemaal, ik ga dit even doorsturen naar mijn collega Teun van de VoorelkaarDesk. Hij zal jullie morgen een antwoord geven!
Hallo allemaal, ik ben het met jullie eens dat het levenstestament een goede aanvulling is. Het is een heel actueel onderwerp waarover ik en mijn collega’s van de VoorelkaarDesk veel vragen krijgen. Het is dan ook goed om te lezen dat jullie ook een rol voor DELA zien in het voorlichten van onze leden over het belang van het levenstestament.

Op dit moment helpen we onze leden al met het opstellen van een testament, samenlevingscontract, schenkingsakte en huwelijkse voorwaarden. We zijn momenteel aan het bekijken of we onze leden in de toekomst ook kunnen gaan helpen met het opstellen van een levenstestament. Zodra dit mogelijk is brengen we jullie hier natuurlijk van op de hoogte.

Als je in je levenstestament ook wensen over euthanasie wilt opnemen, dan is het wel heel belangrijk dat dit in goed overleg met je (huis)arts gebeurt. De arts is namelijk degene die een euthanasieverzoek zal moeten uitvoeren. Zeker als je op het eind niet meer goed in staat bent om je wens te uiten is het heel belangrijk dat je arts precies weet wat jij wilt.
Is er in een levenstestament ook plek om wensen over de opvoeding van je kinderen vast te leggen?
Hallo Barbara, goede vraag. Wensen over de opvoeding van je kinderen worden over het algemeen niet opgenomen in een levenstestament. Als je als ouder door ziekte niet in staat bent voor je kinderen te zorgen, dan komt de zorg in eerste instantie toe aan de andere ouder. Is die er ook niet, dan kan een betrokkene of de raad voor de kinderbescherming aan de rechter vragen om een tijdelijke voogd te benoemen. De voogd kan een familielid of bekende zijn, of een gecertificeerde instelling.

Natuurlijk kan het wel verstandig zijn om wensen die je hebt ergens op te schrijven. Zo weten je naasten ook wat jij graag wilt als een tijdelijke voogd nodig mocht zijn.

Als ouders overlijden, dan moet er definitief een voogd worden benoemd. Wensen hierover kun je vastleggen in je testament, of in het gezagsregister via de rechtbank.
Mijn ouders hebben ieder een levenstestament. Dit hebben we vorig jaar in een notariële akte laten opstellen. Mijn vader en moeder hopen dit jaar 85 resp. 79 te worden. In dit testament hebben we o.a. geregeld wie van de kinderen de volmacht heeft bij financiële handelingen en wie bij bijvoorbeeld gevolmacht is in medische situaties.
In het najaar is mijn moeder geopereerd en heeft een nieuwe knie prothese gekregen. Helaas traden daarna allerlei complicaties op. Mijn moeder kon na de ziekenhuisopname niet naar huis en moest naar een verpleeginrichting. Gelukkig kon mijn vader, bij mijn moeder, ook verblijven in het revalidatiecentrum.
Tijdens hun afwezigheid moest er thuis van alles geregeld worden (traplift, douchekruk, toiletzittingen met beugels, ophogen van het terras etc.). Met mijn volmacht heb ik veel "zaken" kunnen doen namens mijn ouders. Een levenstestament was op dit moment al een uitkomst.
Reputatie 4
Beste Teun

In ons huwenlijk,ging onze kinderwens,niet
in vervulling.
Na het overlijden van mijn vrouw.
heb ik meteen een testament en een levenstestament
laten maken door een notaris,met mijn wilsbeschikking,
Een afdruk van dit levenstestament is in handen van
mijn huisarts,en een in handen van mijn erfgenaam.
Deze beslissing,heeft mij een groot rustgevoel gegeven.
Johan..
Zo'n levenstestament, moet dat perse via een notaris, of kan je bv ook gewoon een brief schrijven,
en die aan de huisarts geven en aan je man?
Verder heb ik nml. niemand en ook geen geld om wéér naar de notaris te gaan........:(
Beste Angela, op deze site (die me betrouwbaar lijkt) heb ik informatie gevonden over het levenstestament: http://hetlevenstestament.nl/ik-wil-het-zelf-regelen/
Ook op de site van Dela staat informatie: https://www.dela.nl/voor-leden/testament/levenstestament. Hopelijk heb je hier iets aan.
Beste Angela,

De websites die Andre noemt zijn inderdaad een goed begin om wat meer te weten te komen over de mogelijkheden van het levenstestament.

Of je voor het vastleggen van jouw wensen een notaris nodig hebt is erg afhankelijk van de wensen die je hebt. Sommige wensen kun je ook zelf op papier zetten. Het gaat dan vooral om de wensen die je hebt rond medische behandelingen en levenseinde. Wensen hierover kun je zelf op papier zetten in een wilsverklaring of een euthanasieverklaring. Hiervoor is een notaris niet perse nodig. Het is wel verstandig om de wilsverklaring te bespreken met je huisarts, zodat die op de hoogte is van je wensen.

Op onderstaande website van de rijksoverheid kun je meer informatie vinden over het zelf opstellen van een wilsverklaring:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/levenseinde-en-euthanasie/vraag-en-antwoord/wilsverklaring-opstellen
Reputatie 4
Het was voor mij,even moeilijk,een reactie te
geven,op de vraag van Angela.
Een levenstestament,omvat veel meer,als een
wilsverklaring,Als Angela alleen maar bedoelde
een schrijven van wils onbekwaamheid,dan kan
ze volstaan,zoals jij omschreef.
johan
Het was voor mij,even moeilijk,een reactie te
geven,op de vraag van Angela.
Een levenstestament,omvat veel meer,als een
wilsverklaring,Als Angela alleen maar bedoelde
een schrijven van wils onbekwaamheid,dan kan
ze volstaan,zoals jij omschreef.
johan


Op de website https://www.notaris.nl/wat-is-een-levenstestament heb ik deze onderstaande tekst gevonden.
Ik ben getrouwd en heb verder helemaal niemand, dus voor mij is het heel duidelijk dat mijn man alles regelt, in de gaten houdt enz.
Wel wil ik zelf op papier gaan zetten wat ik wil omtrent behandelingen, niet gereanimeerd willen worden en euthanasie.

Wat regel ik met een levenstestament?

In een levenstestament staan uw wensen voor de situatie waarin u zelf door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. Het levenstestament gaat dus niet over wat er met uw bezittingen moet gebeuren na uw overlijden. Dat regelt u in een testament.

Verschil levenstestament - volmacht
In een levenstestament geeft u een volmacht aan iemand die u vertrouwt. Daarnaast kunt u ook persoonlijke wensen laten opnemen. U legt op deze manier alle zaken die u geregeld wilt hebben in één akte vast.

In een levenstestament:

wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen. Zo iemand noemen we een gevolmachtigde;
geeft u gedetailleerd aanwijzingen aan uw vertrouwenspersoon;
legt u al uw wensen vast;
geeft u aan wanneer het levenstestament ingaat;
bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.
Taken vertrouwenspersoon
U kunt helemaal zelf bepalen welke wensen in het levenstestament komen te staan. Bekende voorbeelden zijn:

het regelen van uw dagelijkse financiën en belastingzaken;
schenkingen die u wilt (blijven) doen en onder welke voorwaarden;
toestemming voor het al dan niet mogen verrichten van medische handelingen;
instructies voor de verkoop van uw woning als u niet meer zelfstandig kunt wonen;
de meubelstukken die u wilt meenemen en wat er met de rest van de inboedel moet gebeuren (verdelen, verkopen etc.);
de bewindvoerder, curator of mentor, mocht het nodig zijn dat deze benoemd wordt;
praktische informatie voor de gevolmachtigde(n) zoals een overzicht van bankrekeningen, verzekeringspolissen; de benodigde inlogcodes en wachtwoorden om deze zaken te kunnen regelen;
specifieke wensen rondom het regelen van de uitvaart en het al dan niet doneren van organen;
praktische zaken zoals uw persoonlijke verzorging of de verzorging van uw huisdier;
het wijzigen of laten verwijderen van profielen op sociale netwerken.
Wie geeft u het vertrouwen?
Het is zaak dat uw belangen worden behartigd door iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Wie u benoemt als vertrouwenspersoon is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen, wijzen elkaar vaak aan en/of een van hun kinderen. Maar dat hoeft niet. Dat bepaalt u zelf. Het is ook mogelijk iemand anders in wie u vertrouwen heeft te benoemen, bijvoorbeeld een goede vriend.

Meerdere vertrouwenspersonen
Bedenk of het wel verstandig is dat één persoon verantwoordelijk wordt voor uw financiën. U kunt de taken ook verdelen over meerdere personen. Het is ook mogelijk dat deze vertrouwenspersoon of -personen zijn/hun uitgaven moet(en) verantwoorden, bijvoorbeeld aan de notaris. Hoe ver het toezicht moet gaan, bepaalt u zelf.

Op deze site staat een checklist, die wel handig kan zijn: https://www.wievandedrie.nl/checklist
Reputatie 4
Beste Angela

Bedankt voor deze informatie.
Ik ben volledig op de hoogte,en heb voor
het maken van mijn testament en levenstestament,
drie uur bij de notaris doorgebracht,deze liggen nu
veilig opgeborgen.
Vriendelijke groeten,en een fijn weekend.
johan.

Reageer