Vraag

Levenstestament

  • 21 november 2016
  • 1 reactie
  • 414 Bekeken

Man en vrouw maken ieder een levenstestament.....hoe werkt dat uit als er tegenstrijdigheden in zitten ?...Vrouw wil dat schilderij naar nazaat A gaat, man wil dat hetzelfde schilderij naar nazaat B gaat......

1 Reactie

Beste Jan,

In een levenstestament kan niet worden vastgelegd hoe spullen na overlijden verdeeld worden. Als je wensen wilt vastleggen over de verdeling van je nalatenschap na je overlijden, dan is daarvoor een testament nodig.

Daarmee is je vraag natuurlijk nog niet beantwoord. Ook een testament is een persoonlijke akte. Als je samen met je vrouw een testament laat maken, dan wordt er een testament voor jou en een testament voor je vrouw opgesteld. Die twee testamenten kunnen inhoudelijk verschillen. Het kan dus inderdaad zo zijn dat jij en je vrouw tegenstrijdige wensen hebben.

Als partners testamenten laten maken, dan staat daar meestal in dat al het geld en alle spullen eerst naar de langstlevende partner moeten gaan. Pas als de langstlevende ook is overleden worden de spullen verdeeld. Er wordt bij de verdeling van die spullen dan meestal gekeken naar de inhoud van het testament van de langstlevende partner.

Als jij en je partner allebei een testament maken en je zet daar allebei een legaat in voor hetzelfde schilderij, dan zal het schilderij gaan naar degene die in het testament van de langstlevende genoemd wordt.

Reageer