Vraag

Hoe zichtbaar is DELA in je eigen omgeving?


DELA is in noord Nederland bijna niet zichtbaar.
Hoe kunnen we met elkaar DELA zichtbaar maken? Ook, of misschien wel juist, als er geen DELA centra in de buurt zijn?

21 Reacties

Jammer dat hier nog geen reacties op zijn. Of is dit een onderwerp waarover beter 'live' gediscussieerd kan worden?
Bertus heeft het bij het item 'Bijzetten urn in bestaand graf' over een uitvaartbijlage van een krant, waarin een redactioneel stuk van/over Dela wordt gemist. Ik ben het met hem eens dat dit een gemiste kans is om Dela in het noorden te promoten.
Reputatie 2
Inderdaad heb ik ook al eens eerder (niet in het online forum) dit onderwerp aangekaart. Tja, hoe kun je Dela zichtbaarder maken... Wat mij betreft via mond tot mond reclame. Bij een ander onderwerp geef ik aan dat ik een graf op een natuurbegraafplaats heb gekocht. Daar kan je goed met mensen in je omgeving over praten. Meestal geef ik ook aan dat ik bij Dela verzekerd ben. Op die manier kom ik af en toe wel leden tegen. Het valt me op dat de meeste geboren en getogen Drenten vaker een lokale dan een landelijke uitvaartvereniging hebben. Door deze (kleinschalige) ledenvergaderingen is daar meteen ook contact met elkaar.
Hetzelfde merk ik in Noord Holland, daar lijkt men ook vaker voor een lokale organisatie te kiezen. Ik heb overigens geen idee hoeveel Dela verzekerden er in het noorden van ons land. Misschien wel meer dan wij denken...
Reputatie 2
Er is er maar één die dat precies weet: Dela zelf. Misschien aardig om eens een grafiek te zien van de ledenspreiding?
Mooi onderwerp dat je hebt aangekaart Astrid. De vraag wat betreft de gegevens rondom ledenspreiding heb ik uitgezet. Ik verwacht dat ik daar na het weekend een reactie op kan geven.

Hierbij ook de opmerking van Bertus in het topic 'bijzetten urn in bestaand graf', waar Astrid naar verwijst. Ook deze vraag heb ik uitgezet. Wordt vervolgd!

Een ander onderwerp is: Vanmorgen bij het Dagblad van het Noorden een 24 pagina's dikke bijlage ontvangen met de titel: Licht op de Dood (uitvaartbijlage). Ik mis daarin een redactioneel- cq delastuk. Jammer, dit is toch een kans om Dela in het noorden te promoten.
Reputatie 2
Ik zie het al voor me: Dela Nord (lees het wel op z'n Frans-;)
Er is zoveel mogelijk om Dela te promoten, denk bijv. aan open dagen, bijeenkomsten rondom Allerzielen, Wereld lichtjesdag, thema bijeenkomsten, enz. Fijn dat Rianne de vraag m.b.t. ledenspreiding heeft uitgezet. Dan kun je concreter aan de slag als organisatie zijnde.
Reputatie 2
De natuurbegraafplaats in mijn buurt houdt ook open dagen en herinneringsdagen. Zehebben een prachtige openlucht "kapel".
Ik heb inmiddels antwoord op de vraag wat ledenspreiding betreft. Geen concrete aantallen, wel een indicatie van waar onze leden zich bevinden: In het zuiden is men bijna 3x zo vaak bij Dela verzekerd als in het noorden en midden van het land.
Er is dus werk aan de winkel! Hoe kunnen we dit met elkaar aanpakken?
Vandaag een eenvoudige, maar heldere folder van een andere uitvaartorganisatie in de bus gekregen. Kort, bondig en helder. Het spreekt aan. Dit zou ook iets voor Dela kunnen zijn!
Reputatie 4
Beste Astrid.

Er is al veel informatie te vergaren,
op internet,over de DELA.
Een goede PR ,gericht op Noord en
Midden Nederland,kan bijdragen,
om DELA daar te promoten.
Maar daar zal op een ander niveau
over gepraat moeten worden.
johan
Inderdaad, de besluitvorming ligt op een ander niveau. De reden dat ik deze topic geplaatst heb, is dat juist leden en andere geïnteresseerden vaak vanuit een ander oogpunt naar iets kijken. Wie weet wat voor bijzondere en goed bruikbare dingen er naar voren komen! Natuurlijk is er veel op internet terug te vinden, maar vaak moeten mensen eerst geprikkeld worden en dat kan bijv. door de folder waar ik het over had.
We zijn er tenslotte voor elkaar, dus laten we ook hier samen over meedenken. Ik ben benieuwd naar ervaringen en ideeën van anderen Dela nog meer zichtbaar kunnen maken!
DELA zou bijv. lezingen kunnen houden of thema bijeenkomsten. Zo komen mensen op een andere manier en ander tijdstip met DELA in aanraking.
Reputatie 4
Hallo Astrid

Het zichtbaar maken van de "DELA",is door de
Directeur verzekeringen,als door ,de Directeur,algemeen,
in resp.een reactie naar het forum,als in een artikel in
mijn Eindhovens dagblad,opening van zaken gegeven,
die aan duidenlijkheid,niets te wensen,overlaten.
Het is niet aan het forum,om daar verder,op in te gaan.
Het vermelden van deze openheid,in de DELA-Kroniek,
is wensenlijk,en een pluspunt.
Hallo Johan,
Natuurlijk is het aan hogerhand iets met de zichtbaarheid te doen.
Waar het mij om gaat is hoe je het zelf zou willen zien? Heb je er ideeën over wat mogelijk zou kunnen zijn. Ik zou het bijv. fijn vinden als er lezingen worden gehouden.
En openheid in de kroniek is alleen maar goed
Reputatie 4
Goedemorgen Astrid.

Wat een goed idee van je,om door middel
van lezingen in het land,de DELA,bekendheid
te geven,en zo te promoten.
Ik ben er helemaal voor,om dat zo te doen.
Johan.
DELA, hoe staan jullie hier tegenover?
DELA, hoe staan jullie hier tegenover?

Thanks voor de tip. Ik ga dit in de organisatie even navragen. Kom ik op terug.
DELA organiseert heel wat evenementen. Dit jaar zo’n 30 waarbij stil wordt gestaan bij thema uitvaart en erfrecht. Daarom goed om de evenementplanning in de gaten te houden. Ik vraag nog even na wanneer ze precies van plan zijn om naar het noorden te komen.

Reageer