NatuurbegraafplaatsToon eerste bericht

123 Reacties

ik lees net in mijn polis voorwaarden dat DElA beslist op welke begraaf plaats ik wordt begraven, en in welke kist, in mijn eigen woonplaats en als dat niet kan zo dicht bij mogelijk..klopt dit. ook al zijn dit niet mijn keuzes..
Hallo Allemaal,

Ik deel de opmerkingen van Alexandra en anderen over DELA natuur begraven -plaatsen. Het is duidelijk dat leden meer openheid vragen van DELA over de werkelijke financiële waarde van hun polis om uiteindelijk "zelf" (*regie) aan hun persoonlijke wensen gevolg te kunnen geven. Toezeggingen van DELA om persoonlijke wensen in haar verzekeringsaanbod serieus te nemen worden omzeild, vooruitgeschoven en/of er wordt vervolgens gewoonweg weer geen gevolg aan gegeven. Het wordt nu wel tijd dat DELA zijn verantwoordelijkheid neemt voor alle deelnemers die vragen hebben over de financiële aangelegenheden betreffende natuur- begrafenissen en -plaatsen, polis aanpassing of -uitbreiding. DELA is, ook door mij persoonlijk, gevraagd om meer transparantie te tonen. Ik betaal al 67 jaar premie en wil de executive poliswaarde weten om een graf te realiseren. Het valt mij zwaar dat sommige medewerkers van DELA de vragen omzeilen, in verkeerd sfeer/perspectief te plaatsen en/of toezeggingen niet nakomen. Geen verwijt aan hen maar ik durf de bewering aan dat DELA organisatie zelf in gebreke blijft om die voorwaarde te scheppen voor haar personeel en leden die nodig is om meer helderheid te verschaffen. Concreet: staat DELA voorfinanciering en/of aanpassing premie en polisvoorwaarde toe........ of niet? Duidelijker kan ik niet zijn, toch?
Reputatie 4
Beste HML29.

Het zou wensenlijk zijn,dat via een nieuwsbrief,of in de ""Kroniek"",meer openheid
door de DELA gegeven gaat worden,over al deze punten.Dit voorkomt,de onvrede
die er nu heerst bij leden,in de DELA organisatie.
johan.
Het is duidelijk dat de vraag naar "natuurbegrafenissen" steeds meer toeneemt en het hoe de leden hier tegenover staan. Het spijt mij oprecht maar de DELA organisatie heeft, behoudens wat vage toezeggingen, helaas nog geen concrete mogelijkheden kunnen vinden om in de groeiende behoefte(n) van haar leden te kunnen voorzien. Ik roep DELA op om haar positie ten aanzien van deze wijze van ter aarde bestelling bij te stellen, toegankelijk en inzichtelijk te maken. Ik raad leden, die voorkeur geven aan "natuur begraven" en niet willen wachten, om contact op te nemen met DELA om hun polis eventueel af te kopen of te herzien.
Bedankt voor jullie reactie`s
PS., Bedenk wel dat je van DELA, bij de eventuele afkoopregeling, niet veel mag verwachten.
Reputatie 2
Goedemorgen allemaal,

Mijn collega heeft een aantal dingen voor jullie op een rijtje gezet. Hopelijk schept dit voor jullie enigszins duidelijkheid.

Informatie over natuurbegraven, de kosten en de vergoeding van DELA
De tarieven lopen per natuurbegraafplaats nogal uiteen. Er zijn begraafplaatsen waar het goedkoopste graf € 3.250 kost en plaatsen waar het goedkoopste graf € 9.500 is. Gemiddeld genomen zijn de kosten ruim € 4.000. Daar komen de kosten van het maken van het graf nog bij. U kunt de kosten opvragen bij de natuurbegraafplaats van uw keuze.

Wat wordt vergoed vanuit mijn DUP in diensten?
DELA vergoedt bij begraven onderstaande diensten:
· Grafdelven en de grafrechten van een door DELA geselecteerd grafen algemeen onderhoud van de begraafplaats in de woonplaats van de overledene. We vergoeden de rechten van het graf minimaal 10 jaar.

DELA vergoedt niet:
· Meerkosten die gemaakt worden door de keuze van een ander graf dan het door DELA geselecteerde graf.
· Meerkosten die gemaakt worden door de keuze van een begraafplaats (natuurbegraafplaats) in een andere woonplaats/gemeente.
· Meerkosten voor de rouwauto die ontstaan doordat de begrafenis plaatsvindt in een andere plaats dan uw woonplaats.

En als de natuurbegraafplaats in mijn eigen woonplaats ligt?
Dan krijgt u het door ons geselecteerde graf op deze natuurbegraafplaats vergoed. Maar let op! Soms is een natuurbegraafplaats onderdeel van een 'gewone' begraafplaats. Dan vergoeden wij het door ons geselecteerde graf op de 'gewone' begraafplaats. Dit betekent dus meestal dat u bij moet betalen voor een natuurgraf.

Een woonplaats kenmerkt zich doordat deze is opgenomen als woonplaats in het register van het Kadaster.

Een graf vooraf kopen
Als men vooraf al een graf wil kopen/reserveren dan moet men dit zelf voorschieten. Pas na het overlijden krijgen de nabestaanden op vertoon van het ‘aankoopbewijs’ het desbetreffende bedrag uitgekeerd.

Vooruitkering
Het is mogelijk om de verzekering op voorhand uit te laten keren. Dit noemen wij een vooruitkering. Een vooruitkering is mogelijk, wanneer de verzekerde terminaal ziek is. Hiervoor gelden wel enkele regels:
· - De behandelend arts geeft schriftelijk aan dat de verzekerde naar verwachting binnen 3 maanden zal overlijden.
· - De verzekeringnemer vraagt de vooruitkering bij coöperatie DELA aan.
· - Er kan gekozen worden voor een gehele of gedeeltelijke uitkering van het verzekerde bedrag.

Op onze website is nog meer informatie te vinden: https://www.dela.nl/uitvaart/orienteren/natuurbegraven
Reputatie 4
Dank je wel Marthe.
Voor deze informatie.
johan.
Mijn voorkeur gaat naar een ter aarde bestelling op een natuurbegraafplaats. Ik wilde graag willen weten of daar een behoefte aan is en hoe de leden hier tegenover staan. Wel nu, dat er behoefte aan is en hoe leden daartegen aankijken dat is wel duidelijk gebleken. Echter, de mogelijkheden van de DELA om iets te kunnen betekenen voor haar leden is kennelijk "een brug te ver". DELA rept en roept, geeft een podium voor teleurstelling en verdriet, rondleidingen over natuur begraafplaatsen om haar leden voor te houden dat het ook kan, knipt en plakt er mooie teksten over afkomstig van o.a. (forum)leden zelf. DELA is alleen innovatief op commercieel terrein en niets is haar kennelijk te veel om haar eigen marktpositie te verbeteren. Alle mogelijke voorbeelden in woord en beeld (m.i. gaat het soms te ver, maar daarvan akte!) worden gebruikt om alleen haar (traditionele product en - uitbreiding op "non profit basis") te promoten. Vooralsnog slaagt DELA er niet in om een alternatief product of -onderdeel te vinden om in een groeiende behoefte van haar eigen leden te kunnen voorzien. Groet, Hans
Marthe en Johan,

Bedankt voor je reactie en reeds bekende uiteenzetting.
DELA kan en wil niet in mijn (verzekering) en persoonlijke behoefte voorzien, dat is me duidelijk!
Misschien is het wel mogelijk de kostentool in mijnDELA uit te breiden met de keuze natuurbegraven
Mijn voorkeur gaat naar een ter aarde bestelling op een natuurbegraafplaats. Ik zou graag willen weten of daar een behoefte aan is en hoe de leden hier tegenover staan. Wat zijn de mogelijkheden en wat zou de DELA kunnen betekenen voor haar leden.
Frank Heukels
Community Manager 😜
Wat ik heel vreemd vind is dat een crematorium in mijn naast gelegen gemeente wel vergoed wordt, maar dat de meeste kosten van de natuurbegraafplaats die in diezelfde gemeente ligt op eigen rekening komt.
Dit is met 2 maten meten: een crematorium valt wel onder de vergoedingskosten, terwijl voor sommige mensen een crematorium ook ver weg ligt. Maar voor de natuurbegraafplaats heb jezelf veel geld nodig die nog bijgelegd moet worden. Het is met 2 maten meten heb ik het gevoel en unfair. Het meest ergelijke is toch wel dat ik, die in de palliatieve fase van het leven zit. nog moet gaan strijden voor mijn eigen wensen, terwijl de discussie al heel lang loopt, maar dat er vanuit de Dela nog steeds geen passende oplossing is. Dit stelt me erg teleur,
Reputatie 2
Hoi Eugenie,

Ik heb je eigen topic al beantwoord, maar voor degenen die deze reactie nog niet gelezen hebben zal ik het hier nogmaals plaatsen. Het komt overeen met het antwoord wat hierboven al eens gegeven is.

Groetjes,
Marthe


In het Dienstenpakket staat precies beschreven wat vergoedt wordt bij zowel begraven als cremeren. Het Dienstenpakket heeft een marktwaarde van €5700. Men heeft altijd de vrije keuze tussen begraven of cremeren. Begraven is duurder dan cremeren. Daarom kunnen er bij begraven hogere kosten bijkomen dan bij cremeren.

Wat wij vergoeden wat betreft een natuurbegraafplaats t.o.v. gewoon begraven
DELA vergoedt bij begraven onderstaande diensten:
· Grafdelven en de grafrechten van een door DELA geselecteerd graf en algemeen onderhoud van de begraafplaats in de woonplaats van de overledene.
· We vergoeden de rechten van het graf minimaal 10 jaar.

DELA vergoedt niet:
· Meerkosten die gemaakt worden door de keuze van een ander graf dan het door DELA geselecteerde graf.
· Meerkosten die gemaakt worden door de keuze van een begraafplaats (natuurbegraafplaats) in een andere woonplaats/gemeente.
· Meerkosten voor de rouwauto die ontstaan doordat de begrafenis plaatsvindt in een andere plaats dan uw woonplaats.

Als de natuurbegraafplaats in je eigen woonplaats ligt, krijg je het door ons geselecteerde graf op deze natuurbegraafplaats vergoed. Maar let op! Soms is een natuurbegraafplaats onderdeel van een 'gewone' begraafplaats. Dan vergoeden wij het door ons geselecteerde graf op de 'gewone' begraafplaats. Dit betekent dus meestal dat je bij moet betalen voor een natuurgraf.
Ik las in een bericht van een jaar geleden: Er zijn begraafplaatsen waar het goedkoopste graf € 3.250 kost en plaatsen waar het goedkoopste graf € 9.500 is.
In Limburg zijn er natuurbegraafplaatsen in Sint Odilienberg en in Venlo en Maasbree waar een graf voor 2 personen voor 20 jaar euro 1.675,- kost. Je moet dan wel 65,- onderhoud per jaar betalen. Dat kun je ook afkopen voor 20 jaar en dan zijn de kosten euro 2.630,-.
Er is ook een 1-persoons graf voor 10 jaar voor 965,-.
Ik heb ook gehoord dat er in Noord-Limburg een nieuwe natuurbegraafplaats bij een natuurgebied komt waar mensen een urnengraf met hun huisdieren kunnen delen. Dus man + vrouw + kat + hond kunnen na hun crematies in 4 urnen samen in 1 graf. Of ook samen in 1 urn. Of samen worden uitgestrooid. De tarieven zijn nog niet bekend maar zouden ook heel laag zijn. Of die nieuwe begraafplaats zijn wel grafmonumentjes toegestaan, wat op veel natuurbegraafplaatsen niet mag.
Voor wie een goedkoop graf wil, zijn er dus wel goedkopere opties.
Reputatie 4
In het Forum,is er al veel geschreven,en gereageerd,
op het begraven willen worden,in de natuur.
Het is de leden van de DELA,toch genoegzaam bekend,
wat de normen van de DELA zijn,indien er de wens is,
om in de natuur,begraven te willen worden.
Het is zo persoonlijk,ook als er begraven wil worden
in de natuur,wat men wil spanderen,als een laatste
eerbetoon.
Al eerder heb ik hierop gereageerd,met een wensdroom,
dat in alle gemeentes in Nederland,een standaard bedrag
in rekening wordt gebracht,voor het delven van een graf,
in de natuur.
Wat ben ik blij,dat ik de wens van mijn overleden vrouw
in vervulling heb doen gaan,en begraven op de plaats,
waar eens haar wortels lagen.,in moederaarde, onder de
bomen,van een mooie begraafplaats.
Gr. johan.

Reageer