Natuurbegraafplaats


Mijn voorkeur gaat naar een ter aarde bestelling op een natuurbegraafplaats. Ik zou graag willen weten of daar een behoefte aan is en hoe de leden hier tegenover staan. Wat zijn de mogelijkheden en wat zou de DELA kunnen betekenen voor haar leden.

123 Reacties

Reputatie 2
Sinds een jaar ben ik in het bezit van twee graven op een natuurbegraafplaats. Wat ik mooi vind is dat er geen onderhoud voor je nabestaanden is. Bij het graf is het onderhoud van het bos en de paden inbegrepen. Op sommige begraafplaatsen moet je vooraf al een graf aankopen omdat het enige tijd kost dit bij het kadaster te registreren. Maar ik heb inmiddels gehoord dat het ook na overlijden nog mogelijk is.
Dela zou inzichtelijk kunnen maken wat wel en wat niet voor vergoeding in aanmerking komt, zoals aankoopkosten. Ook vind ik dat Dela meer moet investeren/participeren in natuurbegraafplaatsen. Een natuurbegraafplaats is een goedkoper alternatief dan de "reguliere" begraafplaatsen, waarvan de kosten van onderhoud alleen maar stijgen.
Super! Ik ben erg blij met je reactie. Ik kan me helemaal in je verhaal vinden. De oproep aan DELA om zich hierover uit te spreken heb ik al eerder gedaan, ik sta er dus volledig achter. DELA heeft, tot dusverre, niets van zich laten horen. Ook een oproep aan het DELA "panel" (ik maak er deel van uit) om zich over natuurbegrafenissen uit te spreken heeft nog niets opgeleverd. Ook ik vind dat de organisatie DELA zich niet kan en mag onthouden van het innemen van een duidelijk positie aangaande natuurbegrafenissen en haar beleid daarop aanpast. Zeker als er meer leden zijn die de natuurbegrafenissen/plaatsen een warm hart toedragen en daarvoor willen kiezen. Ik ben al 66 jaar lid van DELA, betaal premie (overigens gelijk aan de premie van nieuwe leden), op zich is dit vreemd en kennelijk al een heikel onderwerp voor DELA (geen respons!) Maar, dit ter zijde....... maar toch wel een discussie waard, dacht ik! Ik hoop op reacties van andere forum deelnemers die zich conformeren aan deze notitie`s en/of willen uitspreken over het mooie alternatief: natuurbegrafenissen/plaatsen.
Ook bij DELA zien we dat de vraag naar natuurbegraven steeds verder stijgt. Samen met Natuurbegraven Nederland (NBN) zijn we aan het bekijken of er mogelijkheden zijn om dit op te nemen in onze dienstverlening. We zijn hiermee nog in een oriënterende fase.

Op dit moment krijg je binnen de DELA dienstenverzekering de kosten voor een door DELA geselecteerd graf vergoed in je woonplaats. Ligt er in je woonplaats ook een natuurbegraafplaats? Dan krijg je het door ons geselecteerde graf op deze natuurbegraafplaats vergoed. Een woonplaats kenmerkt zich doordat deze is opgenomen als woonplaats in register van het Kadaster. Als je begraven wil worden in een andere woonplaats (op een natuurbegraafplaats), vergoeden wij de kosten voor het graf dat je in je eigen woonplaats vergoed zou krijgen.

Heb je voor jezelf al een natuurbegraafplaats op het oog waar je begraven zou willen worden, HML29?
Bedankt voor je reactie Rianne. Vooralsnog lijkt de natuurbegraafplaats Heidepol te Schaarsbergen een mooie lokatie. Er zullen in de toekomst zeker meerdere nieuwe lokatie's voor dit doel beschikbaar worden gesteld. Zoals gezegd, al 66 jaar verzekerd bij de DELA. Het is onze (beide DELA polis deelnemer) wens om met medewerking en in overleg met DELA vòòr overlijden een nader te bepalen plaats te kunnen reserveren of aankopen.
Met belangstelling wacht ik de mogelijkheden (oriëntatietraject en ontwikkelingen van DELA t.a.v. "natuurbegrafenissen" af. Het zou aan te bevelen zijn dat DELA, op de niet al te lange termijn, duidelijkheid verschaft en gevolg geeft aan onze specifieke wens.
In bovenstaande vraagstelling komt eigenlijk het antwoord al naar boven in bijna alle gevallen waarbij men van te voren een plaats wil reserveren moet er gelijk een behoorlijk bedrag op tafel komen, ik zou het een goede zaak vinden als wij op dit forum en dela motiveren om een oplossing te bedenken hoe je voor een heleboel mensen dit grote probleem kan oplossen.

Tevens is dat dan een goede kans van dela om zich te onderscheiden van de andere polis verstrekkers.
Eerste suggestie laat degene die dit wil de eerste jaren een grotere premie betalen zodat kosten en rente gedekt zijn en investeer als dela in een mooi stuk bos bij natuurbeheer
Ik werk bij DELA op de Online afdeling en heb stage gelopen bij de natuurbegraafplaats van DELA in Bilthoven, Den en Rust. Wat is dat mooi zeg! Ik heb met mijn vrouw afgesproken dat zij mag beslissen wat ze met mij wil doen na overlijden, en andersom ook, dus ik denk nu dat ik haar daar wel zou willen hebben liggen. Ik woon daar ook in de buurt, ik hoop voor andere leden dat er meer van die natuurbegraafplaatsen komen.
ik neem aan hans dat jij het dus een herkenbaar probleem vindt want als jij dan ook samen met je vrouw een plek op zoekt moet je vooruit betalen voor die plek en velen kunnen dat dus niet
Zeer herkenbaar Wout! DELA oriënteert zich op haar positie t.a.v. natuurbegrafenissen en -plaatsen.
Een goede ontwikkeling, ik wacht met belangstelling die ontwikkelingen af. Het is mijn overtuiging dat er op termijn oplossingen door DELA worden aangedragen. Vooruitbetalen of niet, ik verwacht wel een gepaste formule om tegemoet te komen aan de wens van deelnemers. Polis uitbreiding of aanpassing, meer premie? We zien wel, hopelijk duurt het niet te lang!
we kunnen juist via dit forum dela en zijn uitvoerders kenbaar maken dat dit onder veel leden leeft en ook proberen met elkaar mee te denken hoe we deze zaken op kunne lossen
Absoluut Wout, ik ben er zeker van dat dit ook op redelijk korte termijn gaat gebeuren! Ik twijfel niet aan de inventiviteit van de DELA als het gaat om de voorwaarden "natuurbegrafenissen -plaatsen in haar verzekeringsaanbod op te nemen. Zou graag een nader informatief gesprek willen aangaan. Het coöperatie panel zou mogelijk ook een goede optie kunnen zijn, ik roep de leden op om te reageren.
Ook ik ben heel erg benieuwd naar de ontwikkeling. Kort geleden heb ik DELA daarover gebeld, maar toen was er geen anders nieuws dan: natuurlijk kun je daar begraven worden, en dan worden de kosten (die je tevoren gemaakt hebt: kopen graf) bij de eindafrekening verrekend. Ik hoop dat Dela over deze ontwikkeling snel wat meer over naar buiten kan brengen.
Nog even een aanvulling op mijn reactie van gisteravond. De verrekening van de kosten van natuurbegraven met DELA houdt in dat uit de lijst van door DELA te regelen zaken de kosten voor het regelen van het graf, de grafrechten en, als ik het goed onthouden heb, het onderhoud van de begraafplaats, op basis van de normale kosten daarvan in de woonplaats van de overledene beschikbaar zijn voor andere zaken (bijvoorbeeld koffietafel, extra rouwbrieven etc.) Mochten die extra kosten er niet zijn, maar die kans is met alleen een basisverzekering niet altijd aanwezig, dan krijgen de nabestaanden dat geld terug. M.a.w. dat kun je dan zien als een compensatie van de kosten die voor het natuurbegraven zijn gemaakt. Ondanks deze tegemoetkoming blijft dus wel de investering vooraf. Op zich is dat niet vreemd omdat je iets wilt dat niet standaard in de polis zit. Mocht DELA mogelijkheden zien om in dit opzicht de service voor de leden uit te breiden, dan lijkt me dat wel iets dat in het verlengde van een coöperatieve verzekering kan liggen.
inderdaad george alleen vind ik het persoonlijk erg jammer dat je juist een twee deling krijgt in de leden want er zijn leden die het geld wel hebben om een graf van te voren aan te kopen en leden en dat zijn er denk ik velen in deze tijd die dat niet kunnen en daarom daag ik dela uit om hier samen met de leden ook een oplossing voor te bedenken, juist dat zal een teken zijn dat de saamhorigheid weer terug kan komen in deze maatschappij deze maatschappij die bevordert dat er geen draagkracht is om zorg voor elkaar te hebben
We volgen met veel interesse jullie discussie. We zien dat jullie begrijpen dat het opnemen van natuurbegraafplaatsen in de polis niet van de ene op de andere dag geregeld is. Onder andere omdat een plek op natuurbegraafplaats vooraf vastgelegd moet worden.

Zoals aangegeven is DELA op dit moment in een oriënterende fase rondom het opnemen van natuurbegraafplaatsen in onze dienstverlening. Deze fase is naar verwachting eind 2016 afgerond en omvat onder andere een pilot in Heeze, waarbij we samenwerken met Natuurbegraven Nederland. We starten deze pilot door te verwijzen naar elkaars faciliteiten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan locatie, producten en mogelijkheden voor horeca.

Na afloop van deze fase/pilot gaan we graag met jullie in gesprek over jullie wensen rondom natuurbegraafplaatsen. Heb je interesse om aan dit gesprek deel te nemen, mail dan alvast je contactgegevens naar forum@dela.org. Je ontvangt dan eind van het jaar van ons een uitnodiging om hierover mee te praten en te denken.
GA IK INDERDAAD GELIJK DOEN RIANNE, ik hoop dat jij dan ook het forum in seint dat waarover het gaat en waarom wij ons aanmelden
Hi wouter, dat klopt ja. En ik heb de afspraak met mijn vrouw dat zij alles dan mag beslissen, dus dan moet ze dat zelf ook willen en mazzel hebben dat er op Den en Rust nog plek is...
maar ik ben het toch echt gedeeltelijk maar met je eens hans want je bedenkt toch alles van te voren dus ook de plek waar je mag gaan rusten om je partner te ontlasten, dus daarom zou ik ook van te voren de plek waar ik uit mag rusten graag uit zoeken want de plek is voor beide partijen erg belangrijk
Hi Wouter, het is een gevoelskwestie natuurlijk en hier voelen wij beiden ons het beste bij...
klopt hans
Helemaal met je eens Wout.
Net las ik deze discussie nog eens door en werd getriggerd door wat redenen voor jullie zijn om op een natuurbegraafplaats begraven te willen worden. Netty gaf al aan dat er geen onderhoud is voor nabestaanden. De mooie locatie is genoemd en ook dat het een alternatief is dat op termijn goedkoper is dan een reguliere begraafplaats.

Wat zijn andere redenen waarom jullie kiezen voor een natuurbegraafplaats?
Naast bovenstaande vind ik het een mooie gelegenheid om je eeuwige begraafplaats, in de natuur, zelf uit te zoeken. Belangrijk om tijdens leven de regie over je eigen begrafenis in eigen hand te houden. Een geruststelende gedachte.
Ik ben mij sinds kort ook meer aan het verdiepen in natuurbegraven. Dit is iets wat mij heel erg aanspreekt. Heb ook al met dela contact hierover. Nog niet precies alles is mij duidelijk helaas. Is nu dan alleen de natuurbegraafplaats in bilthoven nog alleen als mogelijkheid en hoe zit het met het uitzoeken van mijn eigen plekje. Kan ik het stukje grond nu al reserveren waar ik begraven wil worden?

Wat mij vooral aanspreekt in natuurbegraven is het een worden met de natuur. Opgaan in een plek die mij aanspreekt. Ben een natuurliefhebber.
Ik ben blij met je reactie Marliesje en wacht, net als jij, met belangstelling de ontwikkelingen m.b.o. "natuurbegrafenissen" af.
Laten we hopen dat de ontwikkelingen zich snel zullen vorderen

Reageer