De dag van het overlijden van een dierbare: wat doe je?

  • 18 januari 2019
  • 0 reacties
  • 84 Bekeken

Reputatie 2
Als je dierbare komt te overlijden moeten er veel dingen geregeld worden. Er moeten keuzes gemaakt worden over de onder andere de afscheidsdienst, opbaring, verzorging en de rouwkaarten. Maar wat doe je eigenlijk direct als iemand overleden is?

De huisarts of behandelend arts wordt bijvoorbeeld als eerste geïnformeerd, hij of zij moet een akte van overlijden opstellen. Vaak worden meteen daarna, of tegelijkertijd, de familieleden en andere naasten ingelicht. Dit gebeurt (vaak) allemaal op dag één.

Op diezelfde dag is het ook belangrijk contact op te nemen met een uitvaartverzorger. Zo kun je je alvast voorbereiden op een gesprek waarin de uitvaart besproken wordt.

Hier lees je stap voor stap wat er geregeld en gedaan moet worden na het overlijden van een dierbare.

Wat heb jij moeten regelen na het overlijden van een dierbare? Deed je het samen met familie/vrienden, of alleen?

0 reacties

Geen reactie

Reageer