Keuze begrafenisondernemer

  • 11 februari 2016
  • 103 reacties
  • 22574 Bekeken

Ik zou ook via dit forum graag de mening van andere leden willen weten hoe zij in hun beleving het vinden dat dela een begrafenisondernemer uit kiest en je daardoor niet van te voren met de ondernemer kan bespreken wat je wensen zijn, tevens heb ik al een aantal keren bij dela aangedragen om een aantal leden te benoemen tot mysterie gast om op die manier een verschil te kunnen zien tussen begrafenis ondernemers, hoe denken anderen hier over????

103 Reacties

Is het echt zo dat je zaken met Dela bespreekt maar vervolgens een 'vreemde' uitvaartverzorger treft op de dag van de uitvaart? Wat is de ervaring van anderen daarin?
Mysterie gast? Kun je me wat meer vertellen Wout? Het moet mogelijk zijn om een eigen uitvaartverzorger te kiezen!
Nee dat is niet/wel mogelijk! Je hebt voor Dela gekozen en hebt ervoor betaald! Een andere uitvaart ondernemer naar eigen smaak kun je natuurlijk toch kiezen, maar dat zul je voelen in je portemonnee!
Fijn van DELA is dat je "weet wat je krijgt". Na het overlijden van een dierbare ontbreekt de tijd voor het opvragen van offertes bij andere begrafenis ondernemers. Als je voor het overlijden een uitvaart kunt gaan regelen, dan win je in ieder geval tijd om keuzes te maken.
Ik weet dat als je van bepaalde diensten van DELA géén gebruik maakt tijdens een uitvaart, je hiervoor een bedrag ontvangt wat naar eigen keuze is te gebruiken.
Door deze discussie ga ik de voorwaarden nog eens nalezen. In de brochure van het Uitvaartplan die ik vorig najaar toegestuurd kreeg staat dat de verzekering € 2.687,- uitkeert als niet Dela de uitvaart verzorgt, aangevuld met het vrij besteedbare bedrag van € 587, in totaal dus € 3274,- .Bij een snelle check op de Dela site voor het berekenen van de kosten, kom ik op ongeveer € 8.000,-. Inderdaad, dat kan je nauwelijks vrijheid van keuze noemen.

Mijn vraag aan Dela: klopt mijn globale berekening?
Ik pleit voor meer transparantie tussen DELA, regionale particuliere uitvaartverzorgers en DELA verzekerden met bijzondere aandacht voor persoonlijke keuzevrijheid van en regie bij alle uitvaartaangelegenheden. Mogelijkheden om tot eerlijkere en betere afstemming tussen partijen te geraken moeten worden benut.
Ik kan me in de verhalen die hier worden geschreven niet vinden.
Ik ben al heel lang klant bij de DELA,en dat waren mijn ouders ook,bij het overlijden van mijn ouders is alles perfect geregeld door de DELA,ook de polissen die er waren is verzorgt door de DELA,ze waren er van A tot Z bij zal ik maar zeggen om het verhaal niet te lang te maken.
met een mysterie gast bedoel ik een persoon die rouwplechtigheden bezoekt om te zien hoe deze verlopen elke ondernemer beloofd dat de rouwplechtigheid verloopt zoals afgesproken en ik weet zeker dat het ook in de meeste gevallen zo als afgesproken gaat maar het zijn meestal de kleine dingen die zo,n dag tot een mooi of een minder mooi afscheid kunnen maken, ik heb zelf ook de ervaring dat als er geen goed improvisatie vermogen van de ondernemer is het ook kan komen tot een rommeltje en ik ben zelf tot de conclusie dat het soms erg prettig is dat men van te voren als men de wensen bespreekt men een klik met de ondernemer heeft .
Waarom zou yarden nu zo,n prachtige reclame hebben en adverteert met dat de ondernemer oog heeft voor de kleine dingen
Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de kwaliteiten van begrafenisondernemers die namens Dela een begrafenis verzorgen. Dela is een verzekeringsmaatschappij, geen begrafenisondernemer. Ik neem dus aan dat Dela met begrafenisondernemers contracten afsluit om namens hen begrafenissen te regelen.

Vraag aan Dela (de tweede bij dit onderwerp): kunt u iets vertellen over de relatie met uitvaartondernemers?
Even wil ik reageren Andre! Dela is een verzekeringsmaatschappij GEWORDEN! De naam Dela is de afkorting van
DRaagt Elkanders LAsten!
Het werd gedacht als een soort omslagstelsel zoals de AOW ook in feite is: de levenden dragen de financiën bij met een premie, voor degenen die met pensioen gaan.Degene die het geld int sluist het meteen door naar de ander die recht heeft het te ontvangen.
Vul voor pensioen begrafeniskosten in en je hebt het concept voor de oprichters van Dela in de vorige eeuw!

Je stelt ook dat Dela geen begrafenisondernemer is. Dat is niet zo eenvoudig te stellen! Dela heeft er wel veel mee te doen! Maar is ook een verzekeringsmaatschappij geworden. Daar moet Dela tussen zien te schipperen, waar ze veel ervaring in heeft!
Je zegt Wou:

"dat dela een begrafenisondernemer uit kiest en je daardoor niet van te voren met de ondernemer kan bespreken wat je wensen zijn"

Dat ervaar ik ook als een grote tekortkoming in het hele begrafenisgebeuren! en wat zou het toch makkelijk te verhelpen zijn, om aan die wens tegemoet te komen. Ik begrijp dat het extra tijd/geld kost, maar voor een coöperant kan toch wel iets gevonden worden?

En ja hoor! Een maand geleden sprak ik daarover met een van de dames van Dela! Zij zou een Dela=man sturen waar ik nog steeds op zit te wachten. Moet ik echt tot aan mijn overlijden daarop wachten beste Dela?
Volgens mij heeft DELA naast een uitvaartpolis ook een verzekeringspolis
Witzenmann, ik dacht even dat je een medewerker van Dela was. Maar, nee dus. Blijft mijn vraag aan Dela over de samenwerking en taakverdeling tussen hen en de begrafenisondernemers.
Mart je vertelde:
"Zelf heb ik nog niet nagedacht over de alternatieven van een kist".
Stel dat je er over na gaat denken en ipv een kist toch voor een lijkwade plus draagbaar gaat kiezen. In een eerder bericht bleek dat je daarvoor interesse had.
Laat ons dan voor de gein eens weten hoeveel €€'s je voor de kist (waar je recht op had) van Dela dan terugkrijgt en hoeveel dat je voor de lijkwade met draagbaar moet bijtellen.
Daar ben ik ook nieuwsgierig naar omdat ik de draagbaar zelf wil maken en de lijkwade van te voren zelf wil kopen. Eerlijk gezegd denk ik dat de prijs van een kist (prijs tussen € 500 en € 700 voor een eenvoudige kist) dan niet in rekening wordt gebracht.
Ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan de kwaliteiten van begrafenisondernemers die namens Dela een begrafenis verzorgen. Dela is een verzekeringsmaatschappij, geen begrafenisondernemer. Ik neem dus aan dat Dela met begrafenisondernemers contracten afsluit om namens hen begrafenissen te regelen.

Vraag aan Dela (de tweede bij dit onderwerp): kunt u iets vertellen over de relatie met uitvaartondernemers?


Wat wil je precies weten André? Hoe wij de samenwerkingen aangaan, aan welke criteria de uitvaartondernemers moeten voldoen en hoe we de kwaliteit waarborgen?
Je zegt Wou:

"dat dela een begrafenisondernemer uit kiest en je daardoor niet van te voren met de ondernemer kan bespreken wat je wensen zijn"

Dat ervaar ik ook als een grote tekortkoming in het hele begrafenisgebeuren! en wat zou het toch makkelijk te verhelpen zijn, om aan die wens tegemoet te komen. Ik begrijp dat het extra tijd/geld kost, maar voor een coöperant kan toch wel iets gevonden worden?

En ja hoor! Een maand geleden sprak ik daarover met een van de dames van Dela! Zij zou een Dela=man sturen waar ik nog steeds op zit te wachten. Moet ik echt tot aan mijn overlijden daarop wachten beste Dela?


Wij bieden de mogelijkheid om op voorhand de uitvaartwensen te bespreken met de uitvaartverzorger. Dit noemen wij een voorbespreking of een voorregeling (afhankelijk of men weet binnen welk tijdsbestek het overlijden gaat plaatsvinden). Ik heb geprobeerd te bellen meneer Witzenmann maar ik kreeg geen gehoor. Als ik een privébericht ontvang met een tijdstip waarop ik kan bellen dan pak ik het verder op.
Door deze discussie ga ik de voorwaarden nog eens nalezen. In de brochure van het Uitvaartplan die ik vorig najaar toegestuurd kreeg staat dat de verzekering € 2.687,- uitkeert als niet Dela de uitvaart verzorgt, aangevuld met het vrij besteedbare bedrag van € 587, in totaal dus € 3274,- .Bij een snelle check op de Dela site voor het berekenen van de kosten, kom ik op ongeveer € 8.000,-. Inderdaad, dat kan je nauwelijks vrijheid van keuze noemen.

Mijn vraag aan Dela: klopt mijn globale berekening?

Hallo André, de berekening die je maakt is inderdaad een globale berekening van
de uitvaartkosten. Aan het eind van de uitvaartkostenwijzer krijgt men de keuze of er een verzekering is bij coöperatie DELA en zo ja, welke. Wanneer men een DELA UitvaartPlan in natura heeft zullen wij ervoor zorgen dat de diensten volgens de Algemene Voorwaarden uitgevoerd worden. Onze eigen DELA uitvaartverzorgers zijn werkzaam door het gehele land. Waar wij geen eigen verzorgers hebben, hebben wij samenwerkingen met plaatselijke uitvaartverzorgers. Wanneer men specifiek kiest voor een andere uitvaartverzorger wordt men door ons erop gewezen dat wij de Vergoeding Familie uitkeren. Dat is het bedrag wat je hierboven benoemd André.
Sharina, dank je voor het antwoord.
Sharina, je vraagt: "Wat wil je precies weten André? Hoe wij de samenwerkingen aangaan, aan welke criteria de uitvaartondernemers moeten voldoen en hoe we de kwaliteit waarborgen?"
Je tweede antwoord geeft al meer informatie. Dela heeft haar eigen uitvaartverzorgers, maar kennelijk zijn er 'witte plekken' op de kaart. In die 'witte plekken' zijn er contracten met uitvaartverzorgers met een eigen onderneming. Vertel wat je kwijt wilt/kunt over de samenwerking tussen uitvaart ondernemer en Dela. Er zijn op dit gebied al wat onderwerpen aan de orde geweest, bv begraven worden op een natuurbegraafplaats, mijn vraag over begraven willen worden in een lijkwade. Kunnen deze specifieke verlangens door Dela uitvaartverzorgers ingewilligd worden? Ik neem aan dat ik met Dela contact moet leggen voor een voorbespreking of een voorregeling met een Dela uitvaartverzorger bij mij in de buurt. Als ik de antwoorden op deze vragen kan vinden in de Algemene Voorwaarden, hoef je me dat alleen te laten weten.
Andre je vraagt of specifieke verlangens (natuurbegraafplaats/ lijkwade met baar) door Dela ingewilligd kunnen worden?
Natuurlijk zeg ik dan en dat is geen witz! In deze wereld waar we kunnen meten dat een soort zwaartekrachtwind over de aarde gaat, zijn je relatief kleine verlangens goed door Dela in te willigen. En dat doet Dela ook!!

Op de Dela site kun je vinden hoeveel euro's je van Dela terug krijgt, wanneer je b.v. de "Dela-kist" niet wil gebruiken. Kijk dan hoeveel je moet betalen bij een leverancier van een lijkwade met draagbaar en je ziet hoeveel het je kost om deze wens ingewilligd te krijgen. Dat sommetje is toch snel gemaakt?

Toch begrijp ik goed de achtergrond van je vraag! We zitten bij Dela, dat is de afkorting van: Draagt Elkanders Lasten. Dit bedrijf heeft een uitstekende solvabiliteit in de jaren opgebouwd. Dat betekent in welke mate de onderneming aan haar totale schulden/plichten ( oa kosten van begrafenissen) kan voldoen.
Daarbij komt dat we steeds ouder worden en dus meer premie gaan betalen en.....dat Dela weer de premie verhoogt omdat de rente zo laag is! Nee nee je moet me niet vragen dat uit te leggen.

Laat ons dan voor de gein eens weten hoeveel €€'s je voor de kist (waar je recht op had) van Dela terugkrijgt en hoeveel dat je voor de lijkwade met draagbaar moet bijtellen. De uitkomst zal een beetje zuur zijn, maar je verlangens kunnen vervuld worden Andre!
Nu dat ik toch bezig ben met gedachten over dit onderwerp te vormen, heb ik een vraag aan Dela!
Beste Dela er is toch zeker iets te bedenken dat een coöperant, zoals Andre, iets extra mag krijgen?

Neem nou mijn geval: meer dan 60 jaar draag ik mede de lasten van de ander in de vorm van premie. Maar kijk ik naar het laatste jaarverslag, dan kan ik niet van de volgende gedachte los komen: ik heb bijgedragen aan de lasten van de ander, maar heb ook flink bijgedragen aan de winst van de onderneming Dela. Pluim op de hoed voor de bestuurders van Dela!

Terug naar mijn vraag: beste Dela, er is toch best iets te bedenken om deze spagaat tussen de afkorting wat Dela betekent en de werkelijkheid van een bedrijf te overbruggen? (nee nee ik ben het goede doelen fonds niet vergeten!)
Sharina, je vraagt: "Wat wil je precies weten André? Hoe wij de samenwerkingen aangaan, aan welke criteria de uitvaartondernemers moeten voldoen en hoe we de kwaliteit waarborgen?"
Je tweede antwoord geeft al meer informatie. Dela heeft haar eigen uitvaartverzorgers, maar kennelijk zijn er 'witte plekken' op de kaart. In die 'witte plekken' zijn er contracten met uitvaartverzorgers met een eigen onderneming. Vertel wat je kwijt wilt/kunt over de samenwerking tussen uitvaart ondernemer en Dela. Er zijn op dit gebied al wat onderwerpen aan de orde geweest, bv begraven worden op een natuurbegraafplaats, mijn vraag over begraven willen worden in een lijkwade. Kunnen deze specifieke verlangens door Dela uitvaartverzorgers ingewilligd worden? Ik neem aan dat ik met Dela contact moet leggen voor een voorbespreking of een voorregeling met een Dela uitvaartverzorger bij mij in de buurt. Als ik de antwoorden op deze vragen kan vinden in de Algemene Voorwaarden, hoef je me dat alleen te laten weten.

Ik ga er voor je induiken Andre, zodat ik je een zo volledig mogelijk antwoord kan geven. Elk specifiek verlangen kan door onze uitvaartverzorgers ingewilligd worden. Wanneer je interesse hebt in een voorregeling of voorbespreking kan ik ervoor zorgen dat er contact wordt opgenomen met je om de afspraak in te plannen. Je kunt mij een privébericht sturen met je contactgegevens dan zet ik het door.
Beste Sharina,

Kan een lid ergens vinden welke uitvaartverzorgers in zijn of haar omgeving aangesloten zijn bij de DELA? Of moet er om in contact te komen voor een voorgesprek eerst via jullie contact gelegd worden?
Beste Sharina,

Kan een lid ergens vinden welke uitvaartverzorgers in zijn of haar omgeving aangesloten zijn bij de DELA? Of moet er om in contact te komen voor een voorgesprek eerst via jullie contact gelegd worden?


Hallo Marion, dit is voor een lid niet zichtbaar op dit moment. Mijn collega's van de Uitvaart Informatielijn kunnen altijd even nakijken wie de uitvaart verzorgt in een bepaalde woonplaats. Wanneer het gaat om een voorregeling of voorbespreking dan gaat dit altijd via telefonisch contact. Er wordt dan gezorgd dat er binnen 1 werkdag contact wordt opgenomen door een plaatselijke uitvaartverzorger om een afspraak in te plannen.

Reageer